uctovnictvoprevsetkych.sk

Čo môžete očakávať keď Vás navštívi kontrola zo Štátnej obchodnej inšpekcie (SOI)

Publikované: 01.12.2019

V prípade, že máte predajňu alebo prevádzku so službami, by som Vás v tomto blogu chcel vyvarovať pred najčastejšími nedostatkami pri kontrole zo Štátnej obchodnej inšpekcii (SOI) a následne za čo zvykne pokutovať SOI. Je to na dlhšie čítanie ale určite Vám to pomôže.

Ak k vám do predajne alebo prevádzky, kde poskytujete služby, zavíta kontrola zo SOI, môže u vás kontrolovať veľa vecí. Na základe nasledujúceho zoznamu sa na kontrolu môžete vopred pripraviť a predísť tak zbytočným pokutám.

Čo teda zvykne SOI v predajniach kontrolovať?

 1. Správne označenie prevádzkarne. Podľa zákona je podnikateľ povinný označiť svoju prevádzku najneskôr v deň začatia podnikania.

 

 1. Označenie predavačov. Kontroluje sa, či sú vaši predavači odlíšení od zákazníkov.

Povinnosť sa vzťahuje nielen na všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, ale aj na majiteľov či manažérov.

Nariaďuje to Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 2007/250. Ten hovorí, že:

predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach.

V praxi túto povinnosť môžete zabezpečiť napríklad tak, že:

 • zamestnanci budú nosiť uniformualebo iné oblečenie, ktoré jasne odlišuje zamestnanca od zákazníkov – napríklad vo firemných farbách alebo s logom firmy (stačí napríklad tričko s logom firmy),
 • zamestnanci budú nosiť menovku či iný identifikačný štítok alebo visačku.

 

 1. Reklamačný poriadok. SOI kontroluje, či máte vyvesený na mieste prístupnom zákazníkom reklamačný poriadok a či obsahuje všetky náležitosti (a tiež či neobsahuje nejaké ustanovenia, ktoré by upierali práva spotrebiteľom.)

 

 1. Od roku 2016 SOI začala kontrolovať, či v predajni informujete zákazníkov o ARS– teda o alternatívnom riešení sporov. Môžete mať túto informáciu zahrnutú v reklamačnom poriadku alebo kdekoľvek inde v predajni.

 

 1. Doklad o kúpe. SOI prísne kontroluje, či zákazníkom vydávate doklad o kúpe (napríklad blok z registračnej pokladne alebo vypísaný paragón). Doklad musíte poskytnúť automaticky a bez vyžiadania.

 

 1. SOI ďalej kontroluje, či má doklad o kúpe všetky predpísané náležitosti – obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo výrobku alebo druh služby, cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Čo musí doklad obsahovať?
 • obchodné meno sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
 • adresa prevádzkarne,
 • dátum predaja,
 • názovmnožstvo výrobku alebo druh služby,
 • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Upozorňujem, že tieto náležitosti si netreba mýliť s povinnými prvkami, ktoré musí obsahovať bloček z registračnej pokladne. Samozrejme, ak zákazníkovi vydáte bloček z registračky, ten je považovaný za doklad o kúpe (ak obsahuje všetky uvedené náležitosti vrátane presného názvu tovaru a množstva).

 

 1. Osobitne upozorňujem na názov tovaru alebo služby na doklade. Na doklade, napríklad z registračky, nemôžete mať uvedenú len tovarovú skupinu, napríklad „Nápoj“ alebo „Ruksak“, ale musí byť uvedený konkrétny názov, napríklad „Kofola 0,5l“ alebo „Ruksak Treksport Nevada 60“.

 

 1. Výdavok z platby– dajte si pozor na správny výdavok. Ak zákazníkovi nevydáte hoci len cent alebo mu omylom zle vydáte mince, zbytočne dostanete vysokú pokutu.

 

 1. Overené meradlo. Ak v predajni predávate tovar na hmotnosť (jedlo, klince), dĺžku (káble, stužky, reťaze…), potom musíte mať v predajni aj meradlo (váhu, meter) s platným overením. Toto meradlo musí byť prístupné aj pre zákazníkov, aby si mohli overiť správnosť miery.

 

 1. Správna miera. SOI prísne kontroluje aj to, či zákazníkom predávate tovar v správnej miere – napríklad rozlievanie alkoholických nápojov, predaj jedla v správnej hmotnosti a pod. Akýkoľvek rozdiel v neprospech zákazníka (stačí aj 1ml či 1g) znamená pre vás pokutu.

 

 1. Tovar po dátume spotreby. Veľmi prísne sa kontroluje tovar po spotrebe. Tovar, ktorému vypršal dátum spotreby, nie je možné predávať ani ponúkať na predaj. Týka sa to nielen potravín, ale akéhokoľvek tovaru, na ktorom je uvedený takýto dátum. Teda aj drogéria, autokozmetika, farby…

 

 1. Schválenie od hygieny. Všetky prevádzky, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť, musia mať schválenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  (Pripomínam, že v prípade, ak predávate akékoľvek potraviny, nápoje, výživové doplnky, prípadne podávate jedlo, musíte mať aj registráciu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe. A takisto nezabudnite na povinné školenie o hygiene, ktoré musia mať všetci zamestnanci.)

V súvislosti s hygienou nezabudnite ani na zdravotný preukaz, ktorý musia mať všetci zamestnanci, ktorí pracujú v prevádzke, kde sa predáva alebo podáva jedlo či nápoje. SOI môže skontrolovať zamestnancom aj tieto preukazy. (Zamestnanci, ktorí prichádzaj do styku s potravinami, by mali mať aj hygienické minimum).

 

 1. Evidencia reklamácií. Pri kontrole bude SOI zaujímať, či máte evidenciu reklamácií, či sú reklamácie evidované podľa poradových čísel a pod. Pozor, evidenciu reklamácií musíte pri kontrole predložiť aj v prípade, ak ste doposiaľ žiadnu reklamáciu ešte nemali.

 

 1. Vybavenie reklamácie. Pri prešetrovaní podnetu od nespokojného zákazníka bude SOI kontrolovať, či je reklamácia riadne zaevidovaná a najmä či bola riadne ukončená. Ukončenie reklamácie má svoje predpísané náležitosti, dajte si na to pozor.

 

 1. Označenie tovaru cenou. SOI kontroluje, či máte tovar označený cenou a tiež jednotkovou cenou. Takisto kontroluje, či sedí cena na cenovke a na bloku z pokladne. Nezabudnite, že v prípade zľavy musíte mať tovar označený výslednou cenou po zľave.

 

 1. Označenie spôsobom použitia a údržby. Pri tovare bude SOI kontrolovať aj to, či je na výrobku označenie použitia výrobku (teda aký účel slúži, v prípade ak to nie je jasné z povahy výrobku) a spôsob údržby. Špeciálne to kontroluje pri textilných výrobkoch, bižutérii a pri obuvi.

 

 1. Údaje v slovenčine. Informácie na výrobku musia byť v slovenčine. To platí aj pre označenie spôsobom údržby. Ak je k výrobku pripojený manuál, ten musí byť tiež v slovenčine.

 

 1. Tovar v akcii na predajni. Ak máte nejaký reklamný leták, tak sa SOI pozrie aj na to, či propagovaný tovar máte skutočne v predajni. Akciový tovar musí byť v prvý deň platnosti letáku/akcie k dispozícii na predajni.

 

 1. Rezervovaný tovar. Ak máte v predajni nejaký tovar rezervovaný pre zákazníka, musí byť riadne označený ako rezervovaný.

 

 1. Skladovanie. Najmä v gastro prevádzkach SOI kontroluje, či tovar alebo suroviny skladujete podľa inštrukcií výrobcu. Napríklad ak je na mäsovom výrobku napísané „skladujte pri teplote od 4 do 8°C, nemôžete ho skladovať v mrazničke(ako to veľa reštaurácií a bufetov robí).

Nezabudnite ani na doklad o pôvode potravín – bez neho nemôžete potraviny či suroviny predávať ani používať na výrobu či prípravu jedál.

 

 1. Predaj nebezpečných výrobkov. Ďalšia vec, ktorú SOI prísne kontroluje. Výrobok, ktorý je označený ako nebezpečný, nie je možné vôbec predávaťa nemôžete ho mať v predajni medzi vystaveným tovarom.

 

 1. Označenie podľa osobitných predpisov. Veľa druhov tovaru musí byť označenýchpodľa špeciálnych predpisov, SOI pri nich kontroluje najmä CE označenie, bezpečnostné informácie a upozornenia, údaje o výrobcovi a dovozcovi a iné. Týka sa to napríklad hračiek, stavebnín, elektronických zariadení, brúsiek, elektrických bicyklov, tréningových zariadení, detských ihrísk, textílií, obuvi, kočíkov, okien, kolobežiek, bicyklov, zábavnej pyrotechniky, slnečných okuliarov, vianočných svetelných reťazcov, biocídnych výrobkov, BOZP ochranných pomôcok, olejových lámp…

 

Tento zoznam nie je konečný ani vyčerpávajúci, ide len o najčastejšie veci, ktoré SOI zvykne kontrolovať v predajniach. Ak ste v ňom našli veci, ktoré nemáte v poriadku, radšej ich preventívne dajte na správnu mieru, vyhnete sa tak zbytočným pokutám.

Ak sa budete chcieť o niečom poradiť neváhajte nás kontaktovať.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk