uctovnictvoprevsetkych.sk

Ako ušetriť na daniach fyzických a právnických osôb

Publikované: 15.12.2019

Daňová optimalizácia je legálny spôsob správneho vykázania základu dane. To znamená, že účtovná jednotka musí vedieť aplikovať možnosti, ktoré jej poskytuje zákon o dani z príjmov pre uplatnenie si výdavkov do základu dane.

Zároveň je zásadné uvedomiť si, že dôležité je aj správne vedenie účtovníctva. Zákon o dani z príjmov totiž vychádza z toho, že účtovníctvo je vedené správne (§ 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov).

A preto pri uzatváraní roka je potrebné mať doúčtované všetky účtovné prípady bežného roka, keďže zákon o dani z príjmov vychádza prvotne zo správneho vedenia účtovníctva.

Existuje mnoho spôsobov ako ušetriť na daniach z príjmov fyzických a právnických osôb. Tu je pár tipov:

  • Prvým z krokov, ak nechcete byť koncom roka v strese, je odovzdávať doklady účtovníkovi načas, ideálne mesačne, a  žiadať aspoň kvartálne výsledok hospodárenia. Takto máte prehľad celý rok o Vašom výsledku hospodárenia, či už ste fyzická alebo právnická osoba. Vytvárate si tak sami priestor na to, aby ste už na jeseň mohli riešiť zvýšenie nákladov, napr. investíciou do materiálu, nákupu služieb a podobne. Obzvlášť dôležité je to u firiem, ktoré sú platcami DPH, nakoľko DPH sa spravidla odvádza na mesačnej báze a riešiť vo februári dodatočne náklady za minulý rok má za následok podanie dodatočného daňového priznania k DPH, čím sa spoločnosť môže dostať do pozornosti daňového úradu.
  • Možnosť, ako si uplatniť náklady za pohonné hmoty v prípade, že v majetku firmy nemáte osobné motorové vozidlo je, že uzavriete zmluvu o prenájme s inou spoločnosťou alebo fyzickou osobou. V tomto prípade si v priebehu celého obdobia platnosti zmluvy môžete uplatňovať náklady súvisiace s prevádzkou motorového vozidla. Podmienkou je ale, že musí byť uhradená cestná daň. Cestnú daň uhradí držiteľ vozidla.
  • Mnohí sa mylne domnievajú, že náklady na „repre“ ponižujú naše dane. Opak je pravdou. Pokiaľ pôjdete na stretnutie s obchodným partnerom a bloček o úhrade večere chcete dať do účtovníctva, nepôjde to do nákladov, navýši Vám to zisk. V konečnom dôsledku z tohto bločku zaplatíte daň z príjmov.
  • Ďalšia možnosť ako navýšiť náklady, je nákup majetku od fyzických osôb na základe kúpnych zmlúv, napr. kúpa PC, notebooku, auta a podobne.
  • Pokiaľ pre Vás vykonala nejaká fyzická osoba (ktorá nie je SZČO) menšiu službu ako je napr. administratívna činnosť, roznos letákov a podobne, môžete si aj túto službu dať do nákladov. Podmienkou je uzatvorenie zmluvy (zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy), v ktorej uvediete predmet, dohodnutú sumu, termín dodania. 500eur je suma, ktorá je oslobodená od dane, túto sumu nemusí zdaňovať fyzická osoba, ktorá pre Vás službu vykonala. Pokiaľ by sa jednalo o dôchodcu, suma, ktorú nemusí riešiť daňovým priznaním je do výšky 1968,68eur.
  • U živnostníkov sa často stretávame s tým, že svoj podnikateľský účet používajú aj na súkromné výdaje. V tomto prípade prichádzate o možnosť uplatniť si poplatky súvisiace s vedením účtu. Nakoľko podnikateľský účet neslúži výlučne na podnikateľské transakcie, nie je možné si uplatniť náklady s tým súvisiace.

v prípade, že máte nejaké otázky k tejto téme alebo by ste sa chceli dozvedieť o viacerých tipoch, neváhajte nás kontaktovať.

Autorkou článku je kolegyňa z nášho účtovného tímu Monika.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk