uctovnictvoprevsetkych.sk

Koronavírus COVID19 - opatrenia diel II. - nezaplatenie dane alebo preddavkov

#Koronavirus COVID19
Publikované: 25.3.2020

Ak niekto nezaplatil DPH  za zdaňovacie obdobie február v zákonnej lehote, a to do 25.3.2020, prosím informujte ma aby som podal elektronickú žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na zaplatenie DPH.

Touto žiadosťou máme možnosť zaplatiť DPH do 30 dni bez toho aby daňový úrad vykonal exekúciu. Ak aj týchto 30 dni bude krátke obdobie a výška DPH nie je vyššia ako 3000€, taktiež mi dajte vedieť a požiadame o splátky tejto dane. Ak je suma DPH vyššia ako 3000€ a mali by ste záujem o splátky tejto DPH, je potrebne ručiť (záložným právom) hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom. Dnes je správny poplatok pri podaní žiadosti elektronicky 4,5€ (predpokladám, že za pár dni od tohto poplatku upustia). Treba zatiaľ počítať s tým, že Vám vyrubia 10% úrok z omeškania (ak nepožiadame, úrok je 15% ročne a môžu si celú sumu daňovou exekúciou stiahnuť sami).

 

Taktiež môžeme podať žiadosť ohľadne platenia preddavkov. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať. Správny poplatok pri podaní tejto žiadosti neplatíte.

 

Ak budete potrebovať riešiť túto situáciu alebo budete mať otázky, neváhajte ma kontaktovať.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk