uctovnictvoprevsetkych.sk

Minimálna mzda a nezdaniteľná časť základu dane.

Publikované: 10.12.2019

V tomto článku by som Vám chcel dať do pozornosti zákon o minimálnej mzde v roku 2020.

Z nariadenia vlády zo dňa 02.10.2019 je novela o minimálnej mzde účinná od 1.1.2020.

Minimálna mzda sa určuje na:

 

  1. A) 580€ na mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

 

  1. B) 3,333€ za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 

  1. C) 3,405€ za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri týždennom pracovnom čase 38 a 3/4 hodín.

 

Pri minimálnej mzde 580€ v hrubom je celková cena práce (výplata + odvody) vo výške 784,16€. To znamená, že zvýšením minimálnej mzdy na 580€ v roku 2020 vzrastie cena práce zamestnávateľa o 81,12€.

 

Existujú však niektoré profesie, ktoré majú vyšší koeficient minimálnych mzdových nárokov. Podľa zákonníka práce existuje 6 stupňov náročnosti práce:

 

  1. stupeň náročnosti práce (koeficient 1,0): Patria sem základné manipulačné alebo prípravné práce, ktoré sú podľa určitých postupov alebo pokynov nadriadeného. Väčšina prác, pri ktorých zamestnávatelia uplatňujú minimálnu mzdu patrí do prvého stupňa.

Príklady: upratovačka, operátor výroby

 

  1. stupeň náročnosti práce (koeficient 1,2): Spadajú tu rutinné odborné práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou. Ďalej tu môžeme zaradiť jednoduché remeselné činnosti alebo práca v zdravotníctve.

Príklady: administratívny pracovník, predavačka

 

  1. stupeň náročnosti práce (koeficient 1,4): Tu zaraďujeme menej zložité agendy. Spadajú tu aj rôzne druhy tvorivých remeselných prác. Do tretieho stupňa patria aj práce, kde zodpovedáte za zdravie iných osôb alebo práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu.

Príklad: zdravotná sestra, účtovníčka

 

  1. stupeň náročnosti práce (koeficient 1,6): Patria sem rôzne odborné agendy a práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú psychickú námahu. Zaraďujú sa tu práce poskytujúcu zdravotnú starostlivosť.

Do 4. stupňa náročnosti práce spadajú aj manažérske a riadiace funkcie.

Príklady: oblastný manažér, hlavný účtovník

 

  1. stupeň náročnosti práce (koeficient 1,8): Tu patria koncepčné, tvorivé a metodické práce vyžadujúce zvýšenú psychickú odolnosť. 5 stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy.

Príklad: manažér výroby, všeobecný lekár pre dospelých

 

  1. stupeň náročnosti práce (koeficient 2,0): Tu zaraďujeme tvorivé úlohy, ktoré je nutné riešiť neobvyklým spôsobom. Vyžadujú si vysokú mieru zodpovednosti, ktoré môžu mať pre spoločnosť významný dopad.

Príklady: výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ

 

Nezdaniteľná časť základu dane je na rok 2020 určená vo výške 4.414,2€. Je to spôsobené novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov schválenou v septembri 2019. v tejto novele sa mení výpočet a od 1.1.2020 a to z 19,2 násobku sumy životného minima na 21 násobok životného minima. Taktiež zvýšenému základu dane dopomohlo aj zvýšenie životného minima o 5,13€ a to na 210,2€.

Na určenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa bude posudzovať, či je daňovníkov základ dane nižší alebo vyšší ako 92,8 násobok sumy životného minima. Týka sa to tých, ktorý zarábajú viac ako 1.625€ mesačne (viac osobne).

 

Je potrebné si uvedomiť, že minimálna mzda, v 1. stupne náročnosti, sa zvyšuje o 60€ v hrubom, čo je celková cena práce 81,12€ (pri 6. stupni náročnosti tj. hrubá mzda 120€ a celková cena práce 162,24€). Je veľmi dôležité, aby ste na to mysleli pri kalkulovaní Vašich cien a vypracovaní Vašich cenových ponúk, prípadne rozpočtov.

 

Od nového roka je pravdepodobné, že sa ceny za služby a tovary budú zvyšovať.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk