uctovnictvoprevsetkych.sk

1. Kto je neplatca DPH

Neplatca DPH je firma, ktorá nie je registrovaná pre DPH. Výhodou je, že nemusí podávať mesačne výkazy DPH a vedenie účtovníctva jej stačí vykonať iba raz za rok. Nevýhoda je, že si nemôže uplatniť vratku DPH pri kúpe automobilu alebo inej investícii, teda daňový úrad jej nevráti 20% z ceny zakúpeného automobilu. Podobne nemôže doviesť automobil z inej krajiny EU bez DPH.

2. Kto je platca DPH

Platca DPH je firma, ktorá je registrovaná pre DPH a musí podávať mesačne DPH priznania a aj si objednať vedenie účtovníctva na mesačnej báze. Výhodou na druhej strane je, že daňový úrad jej vráti 20% z nákupov.

3. Kto je mesačný platca DPH

Mesačný platca DPH musí podávať DPH priznanie a zabezpečovať vedenie účtovníctva na mesačnej báze. Ale ak si uplatní vratku DPH, tak mu príde skôr ako 1/4 ročnému platcovi.

4. Kto je Štvrťročný platca DPH

Štvrťročný platca DPH podáva DPH priznanie iba každý 1/4 rok. Ale na druhej strane, ak si požiada o vratku DPH, tak na ňu musí čakať oveľa dlhšie ako mesačný sro platca DPH. Pri registrácii DPH sa firma môže stať iba mesačným platcom DPH a ak sa chce stať 1/4 ročným tak musí dlhšie obdobie čakať a spĺňať viaceré podmienky. Preto v prípade záujmu o takúto firmu niekedy radšej podnikatelia vyhľadávajú možnosť kúpiť už existujúcu firmu.© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk