uctovnictvoprevsetkych.sk

Novela zákona o účtovnictve od 1.1.2022

Publikované: 12.12.2021

 Schválená novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 prináša elektronizáciu účtovníctva.
 Novela napríklad zjednoduší prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Umožní totiž dokumenty skenovať bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu.

Pozitívna zmena prichádza aj v archivácii účtovníctva. Podnikatelia už nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe. Dokumenty sa budú archivovať len v podobe  elektronickej.

Návrh zákona by mal tiež zvýšiť transparentnosť pri zverejňovaní účtovných závierok. Účtovné závierky všetkých právnických osôb budú verejne prístupné v Registri účtovných závierok. Tak isto nám novela zákona prináša zmenu verejnej časti registra, zmeny v pokutách, náležitostiach dokladov a iné.

Od 1.1.2022 sa v zákone o účtovníctve spresňuje ustanovenie, že tuzemské a zahraničné fyzické osoby sú účtovnou jednotkou len vtedy, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmov s výnimkou tých, ktoré sa rozhodnú viesť daňovú evidenciu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Novelou zákona o účtovníctve sa rozširuje verejná časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb, čím budú všetky právnické osoby, ktoré majú povinnosť ukladať dokumenty do registra, zaradené do verejnej časti registra.

V záujme rozšírenia funkcionalít registra účtovných závierok novela zákona o účtovníctve ustanovuje, aby všetky účtovné dokumenty   t. j. účtovné závierky, správy audítorov, výročné správy a oznámenia o schválení účtovnej závierky uložila od 1.1.2022 účtovná jednotka v elektronickej podobe.

Finančná správa od 1. januára 2022 avizuje spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie, teda smerom k daňovým subjektom. Prebiehať však nebude cez portál finančnej správy ale cez portál SLOVENSKO. Sk. Z toho vyplýva, že daňový úrad je povinný takýmto spôsobom doručiť daňovému subjektu napríklad rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný dokument. Je však dôležité a potrebné pre takúto formu komunikácie mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS.

Naša účtovná kancelária je pripravená Vám pomôcť pri týchto zmenách. Preto neváhajte a kontaktujte nás. Snažíme sa Vám pomáhať pri podnikaní.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk