uctovnictvoprevsetkych.sk

OSS - One Stop Shop

Publikované: 04.11.2021

Od 1. 7. 2021 je možné využívať na odvádzanie DPH do zahraničia jedno administratívne miesto v Slovenskej Republike, tzv. One Stop Shop (OSS), bez toho, že by bolo nutné registrovať sa k odvodu DPH v jednotlivých členských krajinách.

 Okrem toho sa menia pravidlá stanoveného limitu pre odvod DPH v zahraničí.

Po novom sa od 1. 7. 2021 rušia limity 35 000 alebo 100 000 EUR a vzniká len jeden limit vo výške 10 000 EUR bez dane na predaj tovaru na diaľku a poskytnutie služieb. Limit je spoločný na predaj tovaru na diaľku a poskytnutie služieb do všetkých členských štátov dohromady. Už sa  nebude uplatňovať limit na predaj tovaru na diaľku pre každý členský štát zvlášť, ako tomu bolo pri zasielaní tovaru.

OSS slúži len na odvod DPH v SR pri vybraných plneniach, ktoré sú poskytované cezhranične koncovým spotrebiteľom do iných štátov Europskej Únie a pri ktorých vzniká dodávateľovi povinnosť odvodu DPH v členskom štáte spotrebiteľa. Dodávateľ (používateľ OSS) sa registruje do režimu OSS a odvádza DPH len v jednom členskom štáte EÚ ( v SR), aj keď ide o cezhraničné plnenie v EÚ.

Používanie OSS nie je povinné, ale výrazne zjednodušuje používateľom odvod DPH pri vybraných plneniach, pri ktorých má byť DPH vybraná v inom členskom štáte EÚ.

Povinnosti podnikateľov zapojených do OSS:

Ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať OSS, prihlási sa na portáli Finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny a vyplní  elektronický formulár pre registráciu.

Následne je potrebné jedenkrát štvrťročne podáť priznanie týkajúce sa všetkých služieb a tovaru, ktoré ste predali koncovým zákazníkom v členských štátoch. Toto priznanie sa podáva elektronicky na portáli Finančnej správy.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac neváhajte kontaktovať našu účtovnú kanceláriu, kde Vám poradíme aké termíny treba dodržať a taktiež čo robiť ak termín registrácie nestihnete.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk