uctovnictvoprevsetkych.sk

Optimalizácia hospodárskeho výsledku s prehľadným účtovaním

Publikované: 02.9.2020

Mnohokrát si neuvedomujeme aké dôležité je mať informácie a tak zároveň mať aj možnosť optimalizovať svoj hospodársky výsledok kedykoľvek v priebehu roka na základe prehľadne vedeného účtovníctva. Máme na mysli účtovníctvo, ktoré má dobrú vypovedaciu schopnosť. Dosiahnuť ju vieme tak, že budeme účtovať prehľadne a budeme deliť náklady a výnosy detailnejšie. Pokiaľ vieme poskytnúť majiteľovi firmy kedykoľvek  výsledok hospodárenia firmy, vieme sa v priebehu roka sústrediť na položky ktoré nám robia vrásky na čele. Dá sa tomu predchádzať tým, že náklady rozčleníme presne na druh nákladu, na stredisko na ktorom vznikli, na zamestnancov a podobne, rovnako tak rozčleníme výnosy na strediská, prevádzky. Je dôležité vedieť kde môžeme utiahnuť svoje opasky.

 

Pokiaľ máme informáciu, že za služby sme utratili v príslušnom roku 20 000 EUR ale nevieme čo presne sa skrýva za pojmom služby, nepomôže nám to. Pokiaľ by sme ale vedeli, že sme utratili z tejto sumy 3000 EUR na telefónne poplatky, 5000 EUR za nájom, 5000 EUR na mzdy, 5000 EUR subdodávky, 1000 EUR IT služby, 1000 EUR právne služby, už by sme vedeli s týmito číslami viac pracovať. Vieme takto posúdiť či sú naše náklady primerané, či niektorá z našich prevádzok nie je dlhodobo stratová, prípadne vidíme práve naopak strediská alebo prevádzky, ktoré sú ziskové. Rovnako ako náklady je dôležité sledovať výnosy detailne a porovnávať. Dostaneme sa takto k číslam, ktoré nám ukážu za konkrétne stredisko náklad a výnos a máme tak hneď informáciu či je to efektívne. V nami uvedenom prípade vidíme z čoho pozostávajú naše náklady. Vieme si hneď prehodnotiť či je skutočne náklad na telefónne poplatky primeraný našim potrebám. Možno keď zistíme koľko ročne dáme za nájom priestorov v ktorých pôsobíme, možno nás to prinúti hľadať iné priestory na podnikanie a podobne.

Na zabezpečenie vyššie uvedeného nám slúži analytická evidencia. Je to evidencia, ktorá  umožňuje sledovať jednotlivé účty detailnejšie. Napríklad účet 501 je spotreba materiálu. Vieme ju sledovať ako 501 000 – kancelárske potreby, 501 001 – hygienické potreby, 501 002 – PHM a podobne.

Pokiaľ je účtovníctvo vedené takýmto spôsobom, majiteľ firmy má presné informácie o nákladoch a výnosoch a naša cesta optimalizácie môže začať. Vieme porovnávať čo je pre nás prínosom, čo naopak môžeme považovať za zbytočné alebo za plytvanie, čo by sme vedeli zmeniť.

Uvedené vieme sledovať tak v jednoduchom ako v podvojnom účtovníctve.

Základom optimalizácie je mať presné informácie s ktorými sa dá pracovať a analytická evidencia ako taká plní tento účel na základe, ktorej Vám vieme pomôcť pri optimalizácií nákladov.

Autorkou článku je kolegyňa z nášho účtovného tímu Monika.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk