uctovnictvoprevsetkych.sk

Stanovenie cieľov v podnikaní

Publikované: 26.8.2021

Stanoviť si cieľ a smerovať k jeho napĺňaniu je spôsob akým vieme svoje podnikanie posúvať efektívne a rozumne k úspešným koncom. Ako si ale tieto ciele nastaviť? Ukážeme vám metódu, ktorá sa používa pre nastavenie cieľov nielen v podnikaní ale využiť ju môžete aj v osobnom živote.

Pri stanovovaní cieľov sa opierame o našu víziu. Kde chceme byť za rok, dva alebo 5 rokov? Ako si predstavujeme naše podnikanie a hodnoty, ktoré do neho pretavujeme? Všetky ciele by mali byť nasmerované na dosiahnutie tej jednej vízie.

Počuli ste už o metóde stanovenia cieľov SMART? Schopnosť nastaviť si ciele dobre, je kľúčová pri ich napĺnaní.

Ciele by teda mali byť stanovené v zmysle SMART, čo sú prvé písmenka týchto pojmov:

S – špecifické ciele, čiže ciele, ktoré sú jasné a špecifické. Inak povedané, skúste ich prerozprávať kamarátovi alebo partnerke. Mali by sme mať presne jasné v tom, čo nimi chceme dosiahnuť.

M – merateľné ciele, čo znamená, mali by sme presne vedieť, kedy sme ich dosiahli. Napríklad chcem predať 100 párov ponožiek do 1 mesiaca.

A – musíme sa uistiť, že ciele sú reálne dosiahnuteľné. Zlyhanie je súčasťou života, ale keď máme možnosť sa mu vyhnúť tým, že sa vieme na stanovenie cieľov pozrieť reálne, urobme to. Samozrejme, netreba sa ani báť, určité riziko je s podnikaním a cieľmi v ňom spojené, ale realistický pohľad by mu nemal chýbať.

R – Ciele by mali byť dosiahnuteľné, ale dostatočne vysoké na to, aby sme mali motiváciu a zároveň nadšenie pre ich dosahovanie. Mať dostatočne silný účel, ako hybný motor za našimi činmi, je veľmi dôležité.

T – Časovo orientované. Cieľ bez stanoveného času je len prianie. Zostane visieť vo vzduchu a nepríde s ním zodpovednosť a potreba úlohu dokončiť. Je potrebné mať časový termín na dosiahnutie cieľa, aby sme vnímali dôležitosť a tlak.

Pokiaľ ste si už ciele nastavili, ďalším dôležitým krokom je ciele rozdrobiť na menšie ciele. Tento krok nám pomôže k dosiahnutiu hlavných cieľov.

Poslednou úlohou je definovať si ročné a štvrťročné ciele. Cieľom je, aby sme mali úplne jasno v tom, čo chceme v rámci daného štvrťroku naplniť a ako to naviazať na ročné ciele. Určením časových úsekov sa nám podarí úspečne dosiahnuť nastavenú víziu.

Prajeme veľa úspechov v podnikaní!


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk