uctovnictvoprevsetkych.sk

vydanie povolenia o prechodnom pobyte

Publikované: 22.12.2019

Prechodný pobyt

Štátnemu príslušníkovi tretej alebo inej krajiny, ktorý plánuje na území SR napríklad pracovať, podnikať, študovať, môže byť udelený prechodný pobyt.

Prechodný pobyt môže polícia udeliť na jeden z uvedených účelov:

 1. podnikanie;
 2. zamestnanie alebo sezónne zamestnanie;
 3. štúdium;
 4. osobitné činnosti (lektorská, športová, umelecká a dobrovoľnícka činnosť, poskytnutie zdravotnej starostlivosti, stáž a pod.);
 5. výskum a vývoj;
 6. zlúčenie rodiny;
 7. plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl;
 8. osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí;
 9. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie.

 

Žiadosť o prechodný pobyt môže cudzinec podať aj na príslušnom oddelení cudzineckej polície:

 

Doklady, potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt:

 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. 2 rovnaké farebné fotografie 3 x 3,5 cm
 3. kolok (hodnota závisí od účelu pobytu)
 4. platný cestovný pas
 5. doklad potvrdzujúci účel pobytu
 6. doklad o bezúhonnosti
 7. doklad o ubytovaní
 8. dôkaz o finančnom zabezpečení pobyt

 

Doklady prikladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť overený (napr. pripojenou apostilačnou doložkou) a musí byť k nemu pripojený oficiálny preklad do slovenského jazyka.

 

Oddelenie cudzineckej polície alebo zastupiteľský úrad vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. Oddelenie cudzineckej polície rozhodne o žiadosti do 90 dní od jej doručenia .

V prípade, že máte nejaké otázky k tejto téme alebo by ste potrebovali túto službu vybaviť, neváhajte nás kontaktovať a my Vám s vybavením prechodného pobytu pomôžeme.

Autorkou článku je kolegyňa z nášho účtovného tímu Susa.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk