uctovnictvoprevsetkych.sk

Ako, prečo a kedy zmeniť účtovníka - bezbolestne.

Publikované: 27.10.2020

Spolupráca s účtovníkom a účtovník samotný, hrá dôležitú rolu vo fungovaní spoločnosti. Spracúva účtovníctvo a taktiež zodpovedá za dodržiavanie daňových a právnych predpisov. Správny účtovník by sa mal starať aj o optimalizáciu nákladov a zastupovať vašu firmu pred úradmi a príslušnými inštitúciami.

Proces zmeny účtovníka by sa nemal brať na ľahkú váhu, no nie je v skutočnosti tak zložitý, ako by sa vám mohlo zdať. Nový účtovník môže priviať nový vietor do vašej firmy, alebo odhaliť účtovné nedostatky, o ktorých ste doteraz ani netušili.

Zmena je najideálnejšia ku koncu účtovného obdobia. Prechod k novému poskytovateľovi účtovných, mzdových a personálnych služieb je však možný a zvládnuteľný aj v priebehu roka.

Prečo sa firmy rozhodnú pre zmenu účtovníka.  

Nedostatočná komunikácia – ak nie je s účtovníkom dobrá komunikácia, sotva vám môže pomôcť a poradiť v ekonomických otázkach, akým je vystavená vaša firma. Ak robí veci na poslednú chvíľu, môže to mať negatívny dopad na fungovanie vašej firmy a znásobí riziko chybovosti.

Neochota – Ak od svojho účtovníka potrebujete poradit ako s firmou ďalej, pohnúť sa na nové trhy alebo zapracovať zmeny, ktoré by mohli firme prospieť, potrebuje účtovníka alebo účtovnú firmu, ktorá bude ochotná pozrieť sa na veci z nadhľadu. Je dobré, ak má účtovník dostatok skúseností a nebojí sa s nimi podeliť.

Chybovosť - Poslednou kvapkou býva dopustenie sa kritických chýb a vystavenie spoločnosti pokutám. Avšak spozornieť by ste mali už pri prvých náznakoch, ako sú napr. neochota a nekomunikatívnosť, uvedené vyššie. Ak sú chyby časté, je to vážny dôvod na zmenu.

Pomer cena – výkon nie je ideálny. Najčastejšie sa ľudia rozhodnú zmeniť účtovníka, keď sa im nepozdáva pomer cena-výkon. To znamená, že pri porovnaní trhu sa im zdá, že platia priveľa.

Životné situácie – prináša ich život sám, napríklad ak váš účtovník skončí s kariérou alebo odíde na materskú.

 

Ako by mal vyzerať dobrý účtovník.

 1. Mal by mať dostatok skúseností pre potreby vášho podnikania. Účtovná firma s viaccerými učtovníkmi môže priniesť nový pohľad na ekonomiku vašej firmy. Vášmu účtovníkovi musíte dôverovať, pretože pracuje s citlivými dátami vašej firmy.
 2. Cena je pre klientov pri rozhodovaní popri skúsenostiach takisto dôležitá a je potrebné porovnať viacerých účtovníkov alebo účtovné spoločnosti, aby ste našli odpoveď na túto otázku.
 3. Služby, ktoré váš ideálny účtovník poskytuje by mali byť nad rámec štandardných služieb, aby priniesli vašej organizácií pridanú hodnotu. Dodržiavanie termínov, dostatočná komunikácia a ochota sú nevyhnutné pre získanie si vašej dôvery. Ak váš nový účtovník poskytuje moderné služby ako napr. online fakturácia, digitalizácia, automatizácia alebo odovzdávanie dokumentov na diaľku, je to pre vás veľké plus.

V dnešnej dobe sa často stáva, že firma sa rozhodne pre zmenu svojho účtovníka z dôvodu prínosu nového pohľadu do už dlho zaužívaného systému. Práve nový účtovník dokáže priniesť mnohokrát kreatívnejšie riešenia, ktoré boli v dôsledku rutinných postupov zatracované. Niekedy tieto riešenia dokážu pomôcť ušetriť nemalé finančné prostriedky, zefektívniť cash-flow alebo odhaliť nedostatky v účtovníctve.

Ak už ste sa rozhodli pre zmenu účtovníka, odporúčame s pôvodným účtovníkom spísať protokol o odovzdávanej agende.  Tento protokol vám pomôže pripraviť  váš nový účtovník tak, aby bol schopný nadviazať na váš súčasný účtovný stav.

Protokol by mal obsahovať:

Účtovníctvo:

 • Hlavnú knihu,
 • Účtovný denník,
 • Prehľad neuhradených záväzkov,
 • Prehľad nezinkasovaných pohľadávok,
 • Knihu dlhodobého aj krátkodobého majetku a
 • Inventarizáciu zostatkov účtov k poslednému dňu.

Mzdy:

 • Mzdové listy zamestnancov
 • Zostávajúca dovolenka
 • Ročné zúčtovanie preddavku na daň za predchádzajúci rok
 • Priemerný zárobok
 • Informáciu či si zamestnanci uplatňujú vyhlásenie na nezdaniteľnú časť alebo daňový bonus
 • Informáciu či sa vykonávajú zrážky zo mzdy – exekúcie
 • Zložky zamestnancov/dohodárov (registračné listy, pracovné zmluvy, dohody, prípadne rodné listy,vyhlásenia…)

Ak nad zmenou vášho účtovníka uvažujete úž dlhšie, máte k tomu isto pádne dôvody. V prvom rade je potrebné zistiť, aká je dohodnutá výpovedná doba poskytovaných služieb u daného poskytovateľa. Následne dodržať túto výpovednú dobu, prípadne sa s poskytovateľom dohodnúť na inom termíne ukončenia spolupráce. 

Účtovníctvo pre všetkých vám poskytuje účtovné a mzdové služby už 13 rokov s tímom profesionálov, ktorí vám ochotne pomôžu pri výmene účtovníka. Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu na čísle 0905 401 720 alebo na emaily krizek@sinep.sk – tešíme sa na stretnutie s vami !

 


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk