uctovnictvoprevsetkych.sk

Paušálne výdavky 2022

Publikované: 13.12.2022

Čo sú paušálne výdavky ?

Paušálny výdavok je možnosť, ktorú môžu využiť podnikatelia ak sa rozhodnú svoje výdavky spojené s podnikaním uplatniť paušálnym spôsobom (teda percentom zo svojich príjmov)  a nie v skutočnej výške, ktorá musí byť preukázateľná.

 

Môže si každý uplatniť paušálne výdavky ?

NIE - právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvo, v.o.s., združenie, komanditná spoločnosť, štátny podnik).

ÁNO - fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú príjem z podnikania podľa § 6 ods.1 zákona o dani z príjmov (SZČO), alebo majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti  podľa § 6 ods.2 zákona o dani z príjmov (vytvorenie diela), alebo majú príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods.4 zákona o dani z príjmov. Rovnako musia spĺňať podmienku, že nie sú platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH, resp. boli takýmto platiteľom DPH iba časť roka. Pokiaľ je fyzická osoba registrovaná za platcu DPH podľa § 7 alebo § 7a, nie je klasickým platcom DPH a môže si uplatniť paušálny výdavok.

 

Aká je výška paušálnych výdavkov ?

  • výška paušálnych výdavkov je 60% zo súčtu príjmov z podnikania, maximálne do výšky 20 000 EUR (príjem z podnikania podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov).
  • výška paušálnych výdavkov je 60% z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu, maximálne do výšky 20 000 EUR (príjem z podnikania podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov).

 

Ako to vyzerá v praxi ?

  • či bude podnikateľ využívať paušálne výdavky alebo nie sa musí rozhodnúť vždy k 1.1. príslušného roka. Nie je možné mať istú časť roka riešenú paušálnym výdavkov a ďalšiu časť roka skutočnými výdavkami.
  • pokiaľ sa rozhodneme pre paušálne výdavky, nie je nutné preukazovať skutočné náklady, výnimkou sú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne – tieto musia byť preukázateľné. Preukázateľné musia byť aj príjmy nakoľko sú podkladom pre výpočet nákladov.
  • pri paušálnych výdavkoch nie je nutné viesť účtovníctvo. Dôležité je mať evidenciu našich príjmov, čo úplne postačuje aj v excelovskej tabuľke alebo inej prehľadnej forme a evidenciu našich pohľadávok a zásob.

 

Neviete sa rozhodnúť či uplatniť paušálne výdavky ? Uvádzame dva príklady :

1.príklad – skutočné výdavky: pani Anička má príjem z podnikania vo výške 20 000 eur.  Jej skutočné náklady sú vo výške 5 000 eur. V týchto nákladoch sú zahrnuté aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne celkom vo výške 2 000 eur. Základ dane tak bude mať 20 000 – 5 000 = 15 000 eur – z tejto sumy sa vyráta daň vo výške 15% čo bude 7 500 eur.

 

2.príklad – paušálne výdavky: pani Anička má príjem z podnikania vo výške 20 000 eur.  Jej odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne sú celkom vo výške 2 000 eur. Základ dane tak bude mať 20 000 – (12 000 + 2 000) = 6 000 eur – z tejto sumy sa vyráta daň vo výške 15% čo bude 900 eur.

 

Ako sme sa dostali k číslam pri paušálnych výdavkoch? Príjem 20 000 eur ostáva nemenný, náklad bude 60% z príjmu takže 60% z 20 000 čo je 12 000 eur, k paušálnym výdavkom prirátame naše náklady na odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne vo výške 2 000 eur. Príjem bude teda 20 000 eur a paušálny výdavok + odvody budú dokopy 14 000 eur. 20 000 eur – 14 000 eur = 6 000 eur.

 

Na týchto príkladoch vidíme ten obrovský rozdiel. Skutočne mnohokrát sa viac oplatí uplatniť si formu paušálnych výdavkov, je to menej náročné na administratívu, nie je nutné viesť účtovníctvo a v konečnom dôsledku zaplatíme nižšiu daň.

V prípade, že by ste sa chceli viac poradiť k podaniu daňového priznania za živnosť neváhajte nás kontaktovať.

Za článok ďakujeme našej kolegyni Monike.


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk