uctovnictvoprevsetkych.sk

Viete, čo znamená pojem superhrubá mzda?

Publikované: 27.10.2021

 

Mzda, ktorá chodí každý mesiac zamestnancovi na účet poznáme pod pojmom čistá mzda. Ale táto sa dosť líši od sumy, ktorú musí zamestnávateľ vynaložiť na svojho zamestnanca.

Hrubú mzdu tvoria tieto položky: hrubý príjem (často uvádzaný pri pracovných ponukách), odmeny, náhrada za dovolenku, príplatky a nadčasy.

Super hrubá mzda (celková cena práce) zaujíma hlavne zamestnávateľa. Predstavuje náklad na zamestnanca, teda to, koľko jeden zamestnanec "stojí" firmu. Super hrubú mzdu vypočítame ako súčet hrubej mzdy a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne hradených zamestnávateľom (v percentách ide o 35,2 %). 

Čistá mzda je suma, ktorú vypočítame z hrubej mzdy zamestnanca. Je ponížená o poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne hradených zamestnancom (13,4 %) a daň vo výške (19 %) z vymeriavacieho základu. 

Doplatok mzdy na účet je suma, ktorú má zamestnanec pripísanú na svoj bankový účet. Ide o čistú mzdu od ktorej sa odpočítajú pôžičky, zrážky na sporenie a stravné lístky.

Uveďme si príklad:

Príklad na výpočet čistej mzdy:  
Čistá mzda 771,36 eur
Hrubá mzda 1 000,00 eur
Superhrubá mzda 1 352,00 eur
Zamestnanec (13,4% z HM) 134,00 eur
Starobné poistenie 40,00 eur
Invalidné poistenie 30,00 eur
Nemocenské poistenie 14,00 eur
Poistenie v nezamestnanosti 10,00 eur
Zdravotné poistenie 40,00 eur
Zamestnávateľ (35,2% z HM) 352,00 eur
Starobné poistenie 140,00 eur
Invalidné poistenie 30,00 eur
Rezervný fond 47,50 eur
Nemocenské poistenie 14,00 eur
Poistenie v nezamestnanosti 10,00 eur
Garančný fond 2,50 eur
Úrazové poistenie 8,00 eur
Zdravotné poistenie 100,00 eur
Daň z príjmu (1000 – 134 – 367,85)*0,19 94,64 eur
Čistá mzda na účet (1000 – 134 – 94,64) 771,36 eur
Super hrubá mzda (1000 + 352 ) 1352 eur

Ako vidíme, zamestnanec, ktorý má čistú mzdu 771,36 € v skutočnosti zamestnávateľa stojí 1352 €. Čiže 40% mzdy zamestnanec nikdy neuvidí na svojom účte. 

Je na zamestnávateľovi, či bude svojich zamestnancov mať na pracovný pomer resp. uprednostní živnostníkov. Zamestnavateľ by sa mal so zamestnancov dohodnúť, ktorý zo spôsobov zamestnania by vyhovoval obom stranám.

 

Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2021

Každému zamestnancovi na plný úväzok patrí mzda vo výške minimálne 623 eur. Za každú odpracovanú hodinu je to 3,58 eur.

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca s minimálnou mzdou je teda v roku 2021 vo výške 842,28 eur.

Čistú mzdu si môžu zamestnanci vypočítať na portály platy.sk 


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk