uctovnictvoprevsetkych.sk

Hypotéka pre majiteľa s.r.o.

Publikované: 04.4.2023

Rôzne banky pristupujú ku majiteľom firiem rôznymi spôsobmi, preto je dobré nefixovať sa v zažiatku len na jednu banku. 

Spôsobov, akým môžete dokladovať príjem je niekoľko.

Najčastejsí spôsob je percento tržieb podľa posledného daňového priznania. Každá banka akceptuje iné percento. Aktuálne údaje vám poskytnú v konkrétnej banke. 

Váš výpočet hypotéky potom môže vyzerať na príklade takto. Majiteľ s.r.o. Martin je jediným majiteľom firmy a tržby mal v roku 2022 v sume 300 000 €. Banka XYZ berie do úvahy maximálne 10 % obratu, teda 30 000 €, čo je mesačný príjem 2 500 €. 

Martinov úverový limit teda vypočítajú ako osemnásobok ročného príjmu, teda 2 500 € x 12 x 8 = 240 000 €

Martin si môže zobrať hypotéku do výsky maximálne 240 000 €. 

 

Ďalším spôsobom výpočtu je zisk. Tento výpočet nie je veľmi častý, kvôli optimalizácií daňových priznaní. Banka berie do úvahy ročný príjem vydelený 12. Ak by mal Martin ročný zisk v úctovníctve vo výške 20 000 €, jeho mesačný príjem by bol 1666,66 € a jeho úverový limit by bol 160 000€. 

Je potrebné aby podnikateľ vykázal kladný zisk. V prípade straty je získanie hypotéky obtiažne. 

Tretím spôsobom ako môže podnikateľ, majiteľ s.r.o. získať hypotéku, je zamestnať sa vo vlastnej, alebo inej firme. Dokazovanie príjmu bude prebiehať ako v prípade zamestnanca. 

V prípade, že vlastníkom s.r.o. je viaccero osôb, mali by ste mať vo firme aspoň 50% podiel spoločníka. V tomto prípade, sa obrat aj zisk delia na polovicu. 

Taktiež má každá banka iné podmienky na minimálnu dobu podnikania, teda vaša firma by mala byť staršia ako 6, 12, prípadne az 24 mesiacov. 

Pre vašu žiadosť o hypotéku si pripravte :

- daňové priznanie,

- výpisy z účtu,

- potvrdenie o zaplatení dane,

- a iné potvrdenia podľa žiadosti tej-ktorej banky. 

 

Odporúčame vám využiť služby finančného poradcu, ktorý sa vyzná v podmienkach bánk, a bude vám vedieť poradiť, v ktorej máte najväčšiu šancu uspieť. Do úvahy pri výbere hypotéky budete brať nielen maximálny úverový limit schváleny danou bankou, ale určite aj rýchlosť schválenia, úroková sadzbu a súvisiace poplatky. 

 

 

 


© 2019-2020 uctovnictvoprevsetkych.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará Powered by SYCOM Servers a domarstudio.sk